Posted in Khi đồng nghiệp nam xuyên không

Khi đồng nghiệp nam xuyên không – Chương 12

Chương 12

Continue reading “Khi đồng nghiệp nam xuyên không – Chương 12”

Advertisements
Posted in Khi đồng nghiệp nam xuyên không

Khi đồng nghiệp nam xuyên không – Chương 6

Chương 6

“Thiếu chủ, hai người đi mau!” Hồng y nữ tử một bên nghênh địch, một bên gào lớn, đúng lúc đó chân trái nàng trúng tên, quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn tiếp tục hô to: “Minh Tuyết, ngươi mau dẫn Thiếu chủ đi a!”

Continue reading “Khi đồng nghiệp nam xuyên không – Chương 6”